Zatrudnienie osób starszych

Dzisiaj bardzo wyraźnie prowadzona jest polityka państwa wobec osób starszych. Różnorodne działania z tego zakresu mają na celu zrealizowanie potrzeb seniorów, a co za tym idzie – polepszenie codziennych warunków ich życia. Spore znaczenie w tym zakresie ma życie zawodowe tych osób, a niestety w wielu przypadkach – jego brak. Okazuje się, że wiele osób w wieku 50+ ma problemy na rynku pracy. Nie może znaleźć stanowiska dla siebie, które przyniosłoby mu chociaż minimum satysfakcji oraz godne zarobki. Dlatego państwo polskie, na wzór zachodnich dalszych i bliższych sąsiadów, stara się pomóc wdrażając programy aktywizujące seniorów. Jednym z elementów prowadzenia tego rodzaju czynności jest pomoc bezrobotnym kobietom. Wiele z nich nie może znaleźć pracy z powodu niskich kwalifikacji, braku doświadczenia, czy wychowywania małych dzieci (których nie maja z kim zostawić).

W pomoc w aktywizowaniu bezrobotnych seniorów, kobiet i mężczyzn, czynnie włącza się Unia Europejska. Dofinansowania z UE dla osób w wieku 50+ to szereg bardzo atrakcyjnych zajęć. Mogą to być oczywiście darmowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, ale też konkretne kursy i szkolenia – z księgowości, administracji itd. Wielu bezrobotnych seniorów (i nie tylko) może pomyśleć także o zdobyciu dofinansowania z urzędu pracy. Pieniądze te, otrzymywane w ramach bezzwrotnej pożyczki, mogą pomóc w rozkręceniu dobrze prosperującej działalności gospodarczej.

Okazuje się, że dzisiaj oferty zatrudnienia dla osoby starszej nie są bardzo trudne w znalezieniu. Oczywiście, proces szukania pracy zazwyczaj jest trudny i długotrwały, nie tylko w przypadku seniorów, ale i osób młodych i wykształconych.  Wielu przedsiębiorców chce zatrudniać osoby w wieku 50+, m.in. z racji możliwości otrzymania ulgi za przyjęcie seniora do pracy. Także emeryta czy rencisty. Ci jednak powinny sprawdzić taka kwestię jak praca zarobkowa na emeryturze czy rencie.